Alsaker

×

Stålkonstrusjoner
-

ALSAKER er spesialister på bærekonstruksjoner i stål. Vi produserer ulike typer fagverk samt søyler og bjelker. Vi leverer alt fra enkeltkonstruksjoner til hele industribygg .

Fagverk og bærekonstruksjoner i stål er et fagområde som stiller høye krav til kvalitet og presisjon - både når det gjelder produksjon og montering.

Vi har lang erfaring med kompliserte konstruksjoner til industri, næringsliv og offentlig sektor.

Industribygg
-

Vi utfører entrepriser på bestilling fra entreprenører og oppdragsgivere som forventer både effektivitet og kvalitet.

Våre store og innholdsrike verkstedslokaler gjør oss i stand til effektiv produksjon av stål til ulike typer bygg.

Fagverk & Takstoler
-

Innen fagverk har våre medarbeidere solid kompetanse, både når det gjelder utforming og bygging av store sammenstillinger. Våre produkter inbefatter takstoler, gitterdragere, søyler, bjelker etc.

ALSAKER sine arbeider innen fagverk er noe som pryder mange bygg i Bergen. Alt fra flotte takkonstruksjoner til gitterdragere i gangbroer, og takstoler med stort spenn i en idrettshall.

Innstøpningsdetaljer
-

InnstøpnIngsdetaljer benyttes i de fleste byggeprosjekter i betong. VI kan levere alt fra enkle serieproduksjoner, til spesialkonstruerte og kompliserte detaljer.

I de fleste bygg er det behov for å sammenføye bærestål og betong. Innstøpingsgods gir en robust løsning på dette. Dette innebærer at man sveiser sammen detaljer av plater og armeringsjern som støpes inn i betongen.