Alsaker

×

Kvalitetsledelse

Alsaker er i ferd med å utvikle seg som en mer effektiv og moderne bedrift. Til dette har vi startet prosessen med å bli sertifisert innen Lean metodikken.

Litt om oss og vår historie

Firmaet ble startet i 1899, og er nå godt over 100 år gammelt. I 1948 ble det omgjort til et aksjeselskap, og fra 1981 med firmanavnet Johs. Alsaker Eftf. AS I de første årene holdt selskapet til i Bergen sentrum, men i 1994 var arbeidsmengden og antall ansatte så stor at nye og moderne lokaler ble tatt i bruk i Drotningsvik næringspark. I 1997 ble produksjonslokalene utvidet ytterligere med påbygg verkstedshall.

ALSAKER har i dag 25 ansatte med følgende kvalifikasjoner:

    • Sveisesertifikater 111, 135, 136
    • Fagbrev innen Plate, Smed og Sveisearbeid
    • Ingeniørutdannelse innen bygg & anlegg, samt maskin- og marin teknikk

ALSAKER innehar Sentral Godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven. Vi er sertifisert og godkjent for CE merking av leveranser i henhold til EN 1090 – utførelsesklasse EXC 3. I tillegg til dette har vi også nødvendig sveisesertifisering innen EN ISO 3834 -2

I tillegg til å levere kvalitetsprodukter så ønsker vi å være en faglig rådgiver for våre kunder og samarbeidspartnere.

Kvalitetsledelse "LEAN"

Å innføre LEAN prinsippet betyr at vi skal involvere alle ansatte og drive et systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i sentrum. Det skal arbeides med å finne samt fjerne unødig sløsing og sikre at vi til enhver tid leverer det kunden ønsker når kunden vil ha det.

Med dette ønsker vi å oppnå økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet, og bedre resultat for alle parter.


Se dokument "Policy og mål" her:

SV010203 Policy og mål_NO ver2

Se dokument "Kvalitetsplan" her:

SV011301 Kvalitetsplan_NO_ver5

Se presentasjon av ALSAKER her:

Presentasjon ALSAKER