Alsaker

×
1 / 1

Helse, Miljø og Sikkerhet

ALSAKER er opptatt av Helse, Miljø og Sikkerhet i det daglige virke. Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetsvurdering av våre arbeidsoppgaver på verkstedet og ute på byggeplassen.

I samråd med tilknyttet bedriftshelsetjeneste utføres jevnlige vernerunder og evaluering av ulike arbeidsoperasjoner.

Vi har målsetninger om å redusere sykefravær, ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø samt å oppnå en trygg og miljøvennlig arbeidsplass.

HMS Ansvarlig personell: Daglig leder v/Espen Løbø Solhaug

Verneombud: Martin Hamre

HMS Ansvarlig: Rune Liatangen

HMS dokument
Nedlastning

ALSAKER HMS plan

HMS dokument 2
Nedlastning

ALSAKER Handlingsplan